Repertoár

Rožnov pod Radhoštěm

Malý Radhošť

Aktuální pásma Malého Radhoště:

Dívčí valašský

Pěvecko – taneční pásmo ve 3/4 rytmu. Choreograficky zpracované písně k tanci valašský. Délka trvání: 4,07 minut.

Ogarské hry

Škádlivky

Pásmo říkanek, písniček a tanečků pro děti. Příchod chlapce s píšťalkou, kterého zajmou v kruhu děvčata, ostatní chlapci se jej snaží vysvobodit. Rozpočítávadlo a přeskakování chlapců přes hůlky a děvčat přes švihadla. Škádlení mezi děvčaty a chlapci v písničkách a posměšcích na jména. Usmíření tanci Strnisko, Hulán a Kalamajka. Délka trvání: 11 minut. 

Na svaďbu

Pásma, která se dočkají svého obnovení:

Přástek

Jiskření

Na trnkách

Pásmo na známou melodii Já mám doma trnku zpracovává sbírání trnek, vaření a ochutnávání povidel. Vše se škádlením mezi chlapci a děvčaty. Velmi úspěšné pásmo na národní přehlídce v roce 2005. Délka trvání: 13 minut.

Ogarský odzemek

Charakteristický mužský tanec Valašska. Tanec začíná zpěvem a pomalými krokovými figurami, postupně se zrychluje a kroky přecházejí ve skoky, výskoky. Tančí se s valaškou (obuškem). Čas trvání: 2,50 min.

Ševcovský

Radhošť

1. Figurální tance

Vdovecký, Požehnaný

Dva figurální tance uvedené v názvu tančené v kruhu, Požehnaný ve dvou variantách. Závěr je doplněn rychlým cápkem. Působivé svou čistotou. Délka trvání: 3,04 min.

U muziky

Pásmo choreograficky zpracovaných figurálních tanců Šantavý (V Příboře na dvoře..), Svinský, Strnisko – vše ve svižném tempu. Při tanci se zpívá. Délka trvání: 3,50 min.

Andělský, Dupaný, Pilky

Figurální tance se tančí v pořadí uvedeném v názvu. Tančí se stále v kruhu – pásmo se využívá při venkovních animacích na ulicích apod. Délka trvání: 2,40 min. 

Cigánský

Svižný, rychlý tanec na různé melodie. Využíván jako závěrečné číslo. Délka trvání: 3,10 min.

Aj dobrý večer, paní fojtová + Metlový

Část původního delšího pásma O Fojtovi, proto se někdy předřazuje sólový tanec Zatáčaný. Úspěšné taneční pásmo složené ze dvou částí: a) figurální tance U našeho dvorka (neboli Fojtovský) a Fojtovský tleskaný, b) tanec 2 chlapců s metlami -kdo lépe a výše vyskočí přes metlu a jiné předhánění se v obratnosti s metlou za fandění ostatních tanečních párů. Závěr tvoří rychlý had s proplétáním. Délka trvání: 7,20 min.

Kazali ně mama, tata

Kratičký, velmi rychlý tanec Hopkavý, se zpěvem a s obtížnými obraty, využíván jako dovětek k pásmu Aj dobrý večer + metlový (viz výše) nebo jako přídavek na závěr vystoupení. Délka trvání: 1 min.

2. Točivé tance

Starodávný

Obřadní tanec ve 3/4 rytmu, charakteristický tanec Rožnovska. Nástup i odchod – polonézový. Jednotlivé písně: Aj děvča, děvča, Pase valach ovce, Teče voda z oken, K mej milej je cesta.. mají přesnou taneční podobu. Závěr tvoří rychlá 2/4 dohrávka Nám, nám… Tanec se tančí ve svátečních krojích a zvláště při slavnostních příležitostech. Délka trvání: 4,50 min.

Luženské točené

Točivé tance z oblasti Lužné. Hravé pásmo vyjadřující vzájemné předvádění se děvčat chlapcům. Svižné, radostné. Zakončené dohrávkou. Délka trvání: 5 min. 

Popovské točené

Pásmo tanců z jižního Valašska. Úvod patří namlouvání sólového páru, následuje taneční vstup chlapců s obušky a společný tanec v párech. Líbivé pásmo s gradací a s osvědčenými písněmi. Délka trvání: 6 min.

Zatáčaný

Sólový tanec 3/4 rytmu – specialita Rožnova. Tančí obvykle starší pár v obřadním kroji (fojt s fojtkou). Je zařazován i jako úvodní tanec k pásmu Aj dobrý večer paní fojtová. Délka trvání: 2 min.

3. Mužské tance a hry

Odzemek, obuškový

Charakteristický mužský tanec Valašska. Tanec začíná zpěvem a pomalými krokovými figurami, postupně se zrychluje a kroky přecházejí ve skoky, výskoky. Tančí se s valaškou (obuškem). V souboru ho tančí Josef Goláň – několikanásobný vítěz soutěže v odzemku na Rožnovských slavnostech a Vsetínském krpci. Délka trvání: 2,50 min.

Zbojnický

Mužský tanec s obušky (valaškami), využívá prvků odzemku. Rázný, mužný projev tanečníků s krokovými variacemi a skoky při zvládnutí pohybů obušku. Chlapci mají oblečeny navíc široké zbojnické pasy a na hlavách zbojnické klobouky. Délka trvání: 3,20 min.

Klobúkový

Hry chlapců s klobouky na pastvě – veselé kousky, vtipné taneční nápady vyžadující obratnost a postřeh. Úspěšné pásmo jen za doprovodu foukací harmoniky. Odchod z jeviště tzv. stonožkou. Chlapci jsou oblečeni do bílých plátěných nohavic a košile. Délka trvání: 5 min.

4. Dívčí tance

Hrablový

Tanec a hry děvčat s hráběmi, znázorňuje hrabání sena, stavění do kupek, odpočinek, příchod dívky se džbánem, hry obratnosti s hráběmi na zemi (přeskoky), točení s hráběmi (podbíhání), štandrlový – vše doprovázeno zpěvem. Děvčata jsou v pracovním kroji – kanafasky a rukávce. Úspěšné pásmo. Délka trvání: 4,20 min.

Dívčí valašský

Pěvecko-taneční pásmo ve 3/4 rytmu. Choreograficky zpracované písně k tanci valašský. Délka trvání: 4,07 min.

5. Jiné tance

Mateníky

Svižné pásmo tanců se střídavým rytmem 2/4 a 3/4 tvoří tance Polka na šest, Dvoják, Troják a Šubry. Doprovázeno zpěvem. Délka trvání: 4 min.

6. Tematická pásma

Soubor Radhošť pravidelně vystupuje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde při tematických pásmech jako Masopust, Velikonoce, Stavění máje, Kácení máje využívá celé prostory Dřevěného městečka (zde se jedná o hodinové pořady). Soubor je schopen pásma Masopust a Velikonoce uvádět i ve zkrácené a zhuštěné podobě na jevišti. Délka pásem se pohybuje mezi 20 až 30 minutami.

Masopust

Soubor využívá jednotlivých masek jednak v průvodu za doprovodu muziky a jednak v tancích (např. skákání na konopě, tance s medvědem apod.) Hlavními maskami jsou: pohřebenář s medvědem, kůň, řezník, ženich a nevěsta, policista, smrtka, cigánka, kominík apod.

Velikonoce

Pásmo se skládá z: vynášení Mařeny, chození rapačářů (Malý Radhošť), přípravy na šmigrust (děvčata škrabou kraslice a říkají říkanky z kraslic), chlapci se umývají a dělají si vrbové metličky (tanečně zpracované). Dále navazuje šmigrustování (i tanečně) – polévání, častování, taneční hry s velkou březou, příchod záletníka, jeho potrestání a vyprovození tancem. Veselé, vtipné pěvecko – taneční pásmo bylo několikrát s úspěchem předvedeno i v zahraničí. Délka trvání: minimálně 23 min. Lze použít i kratší verzi od přípravy chlapců – minimálně 12 min.

Svatojánská noc

Velmi úspěšné a působivé pěvecko-taneční pásmo, zvláště ve večerních hodinách, má atmosféru. Stavba pásma: a) děvčata sbírají čarovné byliny, kořenářka zaříkává, sólový tanec 1 páru, tanec a rej čarodějnic kolem 1 chlapce, b) chlapci připravují dřevo na oheň, děvčata rozdělávají oheň, c) společný taneční rej kolem ohně, skákání přes oheň, zapalování a házení metel, závěrečný rej, sólo zamilovaných – čarovné byliny pomohly. Délka trvání: 18 min. Lze použít jen části b) a c) (bylo již prověřeno praxí). Délka trvání: 12 min.

Valašský muzigál

Naše nejnovější a můžeme si troufat říct, že nejkrásnější pásmo, které se skládá z několika částí, které na sebe tematicky navazují. V tomto pásmu se představí celý soubor, od těch z přípravky, přes dospěláky až ke zkušeným veteránům. Celé pásmo má krásný příběh, který je plný lásky, ale i nevěry a zrady. Příběh je o tom, jak se mladá cérka zamiluje do ogara, ale její matka jí chce provdat za bohatého fojta. Jaký je konec příběhu, na to už se musíte přijít podívat sami. Pásmo je bohaté na zpěvy, jak ženské, tak mužské, najdete zde výborné taneční, ale i herecké výkony, které jsou doprovázeny krásnou muzikou.