Historie

Rožnov pod Radhoštěm

Radhošť

Soubor byl založen v roce 1948 jako Valašský krúžek při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově pod Radhoštěm, později přešel pod Osvětovou besedu a byl přejmenován na Soubor valašských písní a tanců Radhošť. Dlouhá léta působil soubor pod Odborovou organizací podniku TESLA a od roku 1991 se osamostatnil jako občanské sdružení.

Občanské sdružení Spolek přátel souboru Radhošť založili členové a přátelé souborů Radhošť a Malý Radhošť v roce 1991 s cílem pokračovat a navázat na desítky let trvající národopisnou činnost svých předchůdců. Spolek přátel v současné době organizuje činnost souboru Radhošť a souboru Malý Radhošť.

Činnost souboru lze rozdělit do několika oblastí: pravidelný nácvik lidových převážně valašských tanců, písní, zvykosloví; účast na soutěžích a přehlídkách; mezinárodní kontakty; ediční činnost; vzdělávání instruktorů a nacvičujících; vlastní umělecká tvorba, choreografie tanečních pásem, hudební úpravy atd.

Pravidelný nácvik všech složek obou souborů probíhá v aule Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Vedoucí a nacvičující v jednotlivých složkách jsou členové souboru Radhošť, kteří se věnují této činnosti bezúplatně.Cimbálová muzika i jednotlivé složky obou souborů absolvují v průběhu roku celou řadu vystoupení pro veřejnost. Pravidelně soubor Radhošť i Malý Radhošť vystupuje na pořadech ve Valašském muzeu v přírodě: fašank, Velikonoce, stavění a kácení máje, Svatojánská noc, Rožnovské slavnosti, Dny řemesel, jarmarky, Mikulášské obchůzky, Živý Betlém, Tříkrálové obchůzky a další. Svá vystoupení realizuje i pro potřeby města např. při předvánočním jarmarku. Další vystoupení uskutečňuje i v jiných místech republiky.

Vedle pravidelných akcí organizuje Spolek i další akce např.: předvelikonoční soustředění zaměřené především na výrobu kraslic, soustředění všech dětí v Lesnickém odborném učilišti v Bílé, předvánoční besídku pro rodiče, výlety do okolí např. výstup na Javorník zakončený škvařením vaječnice a další.

Účast na mezinárodních folklórních festivalech v zahraničí tvoří další oblast souborových aktivit.

Členové souboru Radhošť pořádají po celá desetiletí tradiční “Valašský bál”, který se těší značné oblibě občanů města Rožnova.

Cimbálová muzika Radhošť s primášem Jaromírem Štruncem

Cimbálová muzika VSPT Radhošť s primášem Jaromírem Štruncem st. a uměleckým vedoucím Ivanem Bělunkem byla hudební legendou na rožnovské folklorní scéně přes padesát let.

V roce 1948 při založení Radhoště ještě hráli tanečníkům muzikanti z Brna, což však nebylo dlouhodobě udržitelné, a tak někteří tanečníci vzali do ruky nástroje, a Radhošť měl muziku. Patřili k nim např. bratři Vladimír a Jaromír Štruncovi nebo bývalý ředitel VMP  Jaromír Štika. Na cimbál jednu dobu hrával i akademický malíř Jaroš Frydrych. Toho však brzy vystřídal vynikající hudebník Ivan Bělunek, který se časem stal uměleckým vedoucím nejen muziky, ale i dívčího sboru, se kterým získal i ocenění na mezinárodní rozhlasové soutěži.

Jak píše režisér ostravského rozhlasu Jan Rokyta v předmluvě k reedici desky My sme Valaši: „Která kapela zahraje nejznámější valašskou polku o kapelníku Matalíkovi či rožnovský „Zatáčaný“ s jedinečnou tanečností a šmrncem? Který primáš ve věku převyšujícím osm křížků dokáže při tradičních Hojačkách zahrát „na zemi ležačky“? A který cimbalista dokáže efektivně proměnit svůj nesporný talent ve prospěch cimbálové muziky a dívčího sboru? Muzice Radhošť – rožnovským doyenům valašské lidové muziky skládám hold a úctu za všechna ta léta, která oddaně věnovali lidové písni a lidovému tanci.“

Radhošť vydal v roce 1988 desku My sme Valaši, která vyšla znovu v reedici v roce 2017.

Malý Radhošť

Neodmyslitelnou součástí souboru písní a tanců Radhošť je dětský soubor ‘Malý Radhošť‘.  Během několika následujících let vzrostl zájem o soubor pro děti natolik (ze strany rodičů, kteří prošli dospělým souborem), že byl v roce 1969 založen Malý Radhošť. Prvními vedoucími byli Františka a Václav Bradáčovi, posléze se přidali členové z dospělého souboru. Mezi nimi byla Věra Kostková, Hanka Crhová a od roku 1971 Libuše Belková. Za dobu své existence jím prošly stovky dětí, které snad soubor ovlivnily na celý život. Alespoň o tom svědčí naši bývalí členové v řadách dospělých tanečních souborů a muzik na Moravě i v Čechách.

V současné době vychovává soubor děti ve věku od pěti do patnácti let. Za nějakou dobu se osvědčil systém nácviků ve třech věkových kategoriích. Každá věková skupina jde se svým nacvičujícím od mala až po přechod do dospělého souboru. Děti nacvičují folklór svého kraje – Valašska. Zaměřujeme se především na oblast Rožnova a jeho okolí. Pro prezentaci folklóru si soubor vybírá z klenotnice písní, tanců, her a zvyků vždy tak, aby dětský projev odpovídal věku a naturelu malých zpěváčků a tanečníků. 

Význam Malého Radhoště je veliký. Děti z něj přecházejí do velkého Radhoště, čímž se zachovává kontinuita této činnosti. Přínosem také je, že jsou děti již odmalička vedeny k zájmu o folklór a vychovávány v úctě ke starým tradicím. Snad už jen proto se nemusíme obávat, že budou zapomenuty.

Soubor rovněž zachovává zvykoslovné tradice – vánoční koledy, tříkrálové obchůzky, šmigrúst, vynášení mařeny – které ztvárňuje ve svých programech a učí tak děti úctě k tradicím, ke kroji a především ke krásnému odkazu svých předků. Kromě nácviků a vystoupení se děti i jejich rodiče setkávají i na akcích, které rozšiřují jejich znalosti o valašských tradicích jako např. velikonoční a vánoční dílny, smažení vaječnice apod. Velmi oblíbené jsou u dětí akce společné s dospělým souborem Radhošť. Tam si děti nacházejí velké kamarády a své vzory.

Při vystoupeních doprovází děti dlouhá léta vždy dětská cimbálová muzika. Nejdříve to byla malá muzika Radhoště, kterou vedl Vladimír Štrunc starší. Později soubor začal spolupracovat se Základní uměleckou školou v Rožnově pod Radhoštěm. Paní učitelka Zita Vinklerová již vychovala hodně muzikantů, kteří hráli a hrají dětem z Malého Radhoště. Nejdříve to byla cimbálová muzika Šťuhélek a dnes muzika Ogaři a cérky.

Dětský soubor písní a tanců Malý Radhošť předvedl své umění na stovkách vystoupení u nás i v zahraničí. O jeho kvalitách svědčí několik vítězství na oblastních přehlídkách dětských souborů a také účast na národní přehlídce v Kroměříži s pásmem Provázky krútíme a v Jihlavě s pásmem Na trnkách, kde se zařadil mezi přední dětské soubory v České republice.

Před téměř dvaceti lety navázal soubor Malý Radhošť na dlouholeté přátelství dospělého souboru se souborem v Maďarském Körmendu, kam již téměř čtyřicet let zajíždí dospělý soubor Radhošť. Děti ze školy s rozšířenou výukou lidových tanců a řemesel z Körmendu jezdí v zimě pravidelně k nám a naše děti každý druhý rok za sluníčkem a rekreací do Maďarska. Kromě rekreace jsou však zájezdy kulturně – poznávací a děti během zájezdu mají až pět vystoupení během jednoho týdne, včetně mezinárodních festivalů.